Accreditaties en keurmerken

In 2020 hebben we gewerkt aan een kwaliteitsslag van ons scholingsaanbod. En dit heeft resultaat opgeleverd.
We hebben het keurmerk NRTO behaald en diverse cursussen zijn geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V).

Keurmerk NRTO

Het NRTO-keurmerk is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling.

Accreditatie kwaliteitsregisters

Met deze accreditaties tonen we aan dat:

  • actuele kennis en ontwikkelingen zijn meegenomen;
  • de scholing didactisch goed in elkaar steekt;
  • de scholing past binnen de beroepsuitoefening.

Elke scholing is beoordeeld op de kwaliteit, objectiviteit, onderwijskundige vorm, en relevantie voor de betreffende professionals.

We zijn heel trots op deze erkenningen!
De betreffende accreditatiepunten staan bij de opleiding vermeld. In 2021 verwachten we alle relevante cursussen bij deze registers te accrediteren.