Algemene 

Opleidingen

Wij geloven in de menselijke kracht om gewenste doelen te behalen. Hier leveren wij graag een bijdrage aan door passende training, opleiding, advies en individuele begeleiding. 

De groepen houden we klein. Persoonlijke aandacht en interactie met elkaar vinden we belangrijk. Zo houden wij de kwaliteit hoog en kunnen deelnemers ook leren van elkaar.

De-escalerend werken 1

In deze training leer je anders kijken naar en omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en agressie. En vooral hoe je kunt voorkomen dat de situatie escaleert, zodat het voor alle partijen veilig blijft. Er wordt veel aandacht geschonken aan de verbanden tussen de vertoonde agressie, jouw reactie hierop en de situatie waarin dit plaatsvindt.

Eerstvolgende: 07 oktober
Lees meer

De-escalerend werken 2

Tijdens deze training wordt de lesstof uit de basistraining herhaald. We kijken terug naar de tussenliggende periode; heb je tips en tricks kunnen gebruiken. Er zal een verdieping plaatsvinden door verder in te gaan op een aantal aspecten en wordt, door inbreng van casuïstiek, op maat gesneden voor de deelnemers.  Hierbij wordt verdiepend gebruik gemaakt van de Roos van Leary. 

Eerstvolgende: 28 oktober
Lees meer

Communicatie en samenwerking 1

Deze training is gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit in het omgaan en communiceren met anderen. Klantgericht werken en communiceren staan centraal.

Eerstvolgende: 14 oktober,05 november
Lees meer

Communicatie en samenwerking 2

We kunnen niet niet communiceren. We kunnen wel leren beter te communiceren! Ben jij ook op zoek naar verdieping jouw manier van communiceren? Tijdens deze training wordt er allereerst een beroep gedaan op het eigenaarschap van de individuele deelnemer. Jij bent bereid om jouw eigen leerproces centraal te stellen en dieper in te gaan op de verschillende aspecten van communicatie.

Eerstvolgende: 16 oktober
Lees meer

Mindfulness

Met mindfulness richt je je aandacht op het heden. Je kunt mindfulness inzetten om balans in je leven (terug) te brengen, om beter om te gaan met klachten en om je persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen.

Lees meer

Motiverende gespreksvoering

Of het nu op persoonlijk of professioneel gebied is, soms kunnen, moeten of willen we dingen anders gaan doen. Een verandering van bijvoorbeeld houding, gedrag of werkwijze. Hier is motivatie voor nodig en om dat te bereiken is motiverende gespreksvoering een effectieve gesprekstechniek.

Lees meer

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken is een methode die heel effectief kan zijn om gestelde doelen te behalen. Door zaken met een oplossingsgerichte blik te benaderen zorg je ervoor dat je een positieve sfeer in het team houdt en de samenwerking optimaal blijft. Kijk niet alleen naar wat fout gaat, maar vooral ook naar hoe het beter kan. Dit brengt meer doelgerichtheid en een betere sfeer in het team.

Lees meer

Timemanagement

Hoe krijg je meer gedaan in de tijd die je hebt, met als doel de kwaliteit van je werk te vergroten? In de training timemanagement leer je te werken volgens het zelfmanagement-principe. 

Eerstvolgende: 20 november
Lees meer

Train de trainer

In organisaties zelf is veel deskundigheid aanwezig, medewerkers kunnen veel van elkaar leren. Niet iedereen die deskundig is, weet die deskundigheid ook goed aan een ander over te dragen. Het opleiden van de eigen deskundigen tot interne trainers is hierbij een goed hulpmiddel.

Lees meer

Werkbegeleiding 1

Deze training is voor begeleiders van studenten op de werkvloer. In deze training wordt ingezoomd op de drie rollen die je je als werkbegeleider aanmeet; namelijk opleider, coach en beoordelaar. Je leert hoe je ervoor zorgt dat een student zijn of haar kansen en mogelijkheden kan benutten.

Eerstvolgende: 24 november
Lees meer

Werkbegeleiding 2

In deze training wordt ingezoomd op de drie rollen die je je als werkbegeleider aanmeet; namelijk opleider, coach en beoordelaar. Je leert hoe je ervoor zorgt dat een student (leerling/stagiair) zijn of haar kansen en mogelijkheden kan benutten.

Lees meer