O

Train de trainer

In organisaties zelf is veel deskundigheid aanwezig, medewerkers kunnen veel van elkaar leren. Niet iedereen die deskundig is, weet die deskundigheid ook goed aan een ander overdragen. Het opleiden van de eigen deskundigen tot interne trainers  is hierbij een goed hulpmiddel.

Eigen kennis en ervaring inzetten  

Door middel van het leertraject ‘train de trainer’ word jij op een praktische manier voorbereid op het geven van trainingen, instructies of (klinische) lessen aan collega's uit de eigen organisatie.

Tijdens dit traject leer je hoe je jouw kennis en kunde op een goede manier aan je collega’s kunt overbrengen.
Tijdens de bijeenkomsten wordt actief geoefend met verschillende trainingsmethodes en krijg je feedback op jouw persoonlijke trainingsstijl. Je krijgt allerhande tips op het gebied van didactiek en presentatie. Hoe volledig je moet zijn? Hoe zorg je ervoor dat de lesstof overkomt en blijft hangen?

We hebben ook specifieke trajecten geschikt voor zorg- en welzijnsorganisaties waarbij we ook je kennis over een specifiek onderwerp vergroten, zodat je die binnen jouw organisatie kunt uitdragen:
"Ergocoach fysieke belasting", "Gedeelde zorg" of "Verbetering in de communicatie tussen zorgprofessionals en mantelzorger".

Lesstof:

 • Didactische vaardigheden
 • Voorbereiden van een training
 • Het maken van een trainingsopzet
 • Verschillende leerstijlen
 • De juiste setting creëren
 • De interesse van de ander of de groep vasthouden
 • Lastige situaties, moeilijk gedrag

Resultaten:

 • Je bent op de hoogte van de verschillende leerstijlen en weet je les daarop aan te passen
 • Je weet de theorie en jouw eigen kennis en ervaring te  koppelen aan de scholingsbehoefte
 • Je hebt handvatten om met lastige situaties om te gaan
 • Je bent op de hoogte van verschillende werkvormen en presentatiemogelijkheden

In het kort

Deze trainingen zijn bedoeld voor medewerkers van organisaties die de potentie en deskundigheid van hun werknemers willen benutten door deze in te zetten om binnen de eigen organisatie trainingen en (klinische) lessen over specifieke onderwerpen te verzorgen.

Aanvangsniveau deelnemer:
vanaf niveau 3

Niveau scholing:
niveau 4

Data:

Data onder voorbehoud, vermeld staat de startdatum. We geven onze trainingen in Hoorn of Utrecht. Na inschrijven nemen we contact met je op.

Duur:
Deze training bestaat uit drie bijeenkomsten van elk een dagdeel.
Investering:
€ 495,00 (vrijgesteld van BTW)

Beschikbare datums

14 april: 09:00 - 12:00 uur
Inschrijven
Opleiding wordt toegevoegd

Wat vinden onze cursisten

Omring

 
Inschrijven voor: Train de trainer Inschrijven