O

Werkbegeleiding 2

In deze training wordt ingezoomd op de drie rollen die je als werkbegeleider aanmeet, namelijk opleider, coach en beoordelaar. Je leert hoe je ervoor zorgt dat een student (leerling/stagiair) zijn of haar kansen en mogelijkheden kan benutten.

Vervolgtraining  

Tijdens deze vervolgtraining wordt alle theorie uit de basistraining nogmaals opgefrist. Door gebruik van andere werkvormen wordt de lesstof aan de hand van ingebrachte casuïstiek gekoppeld aan jouw eigen werkpraktijk. Zo kunnen we inhoudelijk meer ingaan op wat er speelt, wat jij mogelijk lastig vind en kunnen deelnemers ook van elkaar leren. 

Onze trainers hebben een Calibris licentie.

Lesstof:

 • Verschillende betrokkenen bij het leerproces en hun rol
 • Verschillende fases in het leerproces
 • Formuleren van leerdoelen (SMART)
 • Communicatieve vaardigheden
 • Beoordelen, beoordelingsschema en beoordelingsgesprek
 • Oefenen van gesprekken 
 • Tijdens de intervisiebijeenkomsten worden leerdoelen door de trainers geïnventariseerd en
  wordt er gewerkt met casuïstiek

Resultaten:

 • Je verdiept eerder opgedane kennis van werkbegeleiding en weet dit toe te passen
  in de praktijk
 • Je kunt de voortgang van student bewaken
 • Je kunt de begeleiding afstemmen op de behoefte van de student
 • Je anticipeert op het gedrag van de student en kunt hierop de begeleidingsstijl aanpassen
 • Je kunt effectief inspringen op leermomenten en kansen
 • Je kunt de opleiders-/ beoordelaarsrol effectief  inzetten

In het kort

De training is voor werkbegeleiders die de basistraining al gevolgd hebben.

Aanvangsniveau deelnemer:
vanaf niveau 3

Niveau scholing:
niveau 4

Duur:
De training is opgebouwd uit 1 bijeenkomst van een dagdeel en 2 begeleide intervisiebijeenkomsten van 1,5 uur.
Investering:
€ 299,00 (vrijgesteld van BTW)
Individuele deelname inclusief lesmateriaal
Inschrijven
Opleiding wordt toegevoegd

Wat vinden onze cursisten

Herbergier Wognum

 

Omring

 

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud

 

Fia Willemstein/ Midgard

 

Dagelijks Leven Zorg BV Het Risdamhuis te Hoorn

 

Zelfstandige in de zorg (ZZP)

 
Inschrijven voor: Werkbegeleiding 2 Inschrijven