InCompany 

Hebben meerdere collega’s of teams in jouw organisatie dezelfde leervraag? Of ben je op zoek naar een training die is toegespitst op de praktijk in jouw organisatie of afdeling? Wij bieden onze trainingen ook inCompany aan. De behandelde stof blijft gelijk, maar wordt besproken aan de hand van casuïstiek die jullie aandragen. Een InCompany-training vindt plaats op de locatie en het moment die jullie het beste passen. We werken vrijwel landelijk.

Jongen met autisme leunt lachend tegen de muur

Autisme Spectrum Stoornis

Deze training is een basisscholing rondom stoornissen in het autisme spectrum.

Lees meer
Gezicht van een vriendelijk kijkende coach communicatie

Coachend communiceren

Coachende communicatie helpt je als professional om effectiever je gesprekken met de ander op een diepere laag te kunnen voeren, waarbij de autonomie van de ander centraal staat. En hiermee een ander aan te zetten om in beweging te komen waardoor de ander groeit.

Lees meer
Vriendelijk gezicht van een vrouw die de training coachend leiderschap geeft

Coachend leiderschap

Het beste uit jezelf én je medewerkers halen, zodat jij met hen kunt werken vanuit vertrouwen. En je de ander ruimte weet te geven om te kunnen leren.

Lees meer
Lachende trainer communicatie in ontspannen houding

Communicatie en samenwerking

Deze training is gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit in het omgaan en communiceren met anderen. Klantgericht werken en communiceren staan centraal.

Lees meer
Vrouw die training omgaan met agressie gevolgd heeft en trots in de camera kijkt

De-escalerend werken 1

Heb je op je werk te maken met agressie of ongewenst gedrag? In onze geaccrediteerde opleiding krijg je de skills om hiermee om te gaan. We wisselen theorie en praktijk af en helpen je om je (weer) veilig en zeker te voelen op je werk. Onze trainer past in overleg met jou de inhoud aan op jouw situatie. We komen bij jou op de locatie, op het moment dat het voor jullie uitkomt. Tijdens de training hebben de deelnemers alle ruimte om praktijkvoorbeelden aan te dragen.

Lees meer
Trainer omgaan met agressie leunt in nonchalante houding tegen de muur achter hem

De-escalerend werken 2

Tijdens deze training wordt de lesstof uit de basistraining opgefrist. We kijken terug naar de tussenliggende periode; heb je tips en tricks kunnen gebruiken. Er zal een verdieping plaatsvinden door verder in te gaan op een aantal aspecten en wordt, door inbreng van casuïstiek, op maat gesneden voor de deelnemers.  Hierbij wordt verdiepend gebruik gemaakt van de Roos van Leary. 

Lees meer

Dementie - introductie

Ouder worden brengt een heleboel nieuwe leuke uitdagingen met zich mee. Maar ouder worden kan ook specifieke fysieke en mogelijk ook mentale problematiek met zich meebrengen. 

Lees meer

Diabetes

Diabetes kan iemands leven enorm beïnvloeden, dag en nacht. Voor de behandeling van diabetes maakt het uit welke vorm iemand heeft. Je leert in deze scholing meer over diabetes mellitus type 1 en 2.

Lees meer

Epilepsie

In deze scholing krijg je een korte introductie rondom epilepsie of kun je jouw kennis over epilepsie opfrissen.

Lees meer

Gedeelde zorg

Deze training is gebaseerd op de dynamische de driehoek tussen cliënt, verwanten/ouders/mantelzorg en professional.

Lees meer

Intervisie

Intervisie is bedoeld om op gestructureerde wijze met en van elkaar leren. Professionals helpen elkaar om tot nieuwe perspectieven en gedragsverandering te komen, waardoor vraagstukken uit de werksituatie anders benaderd en opgelost kunnen worden.

 

Lees meer

Intimiteit en seksualiteit

Als professional in de zorg- of hulpverlening kom je tijdens je werk op verschillende manieren met seksualiteit in aanraking. Het is belangrijk hier op een goede manier mee om te kunnen gaan. Seksualiteit vormt immers een belangrijk deel van ons mens-zijn, voor jou, en dus ook voor de zorgvrager.

Lees meer

Jeugd en adolescentie

De jeugd heeft de toekomst. Hoe kun jij in je begeleiding van kinderen en adolescenten optimaal aansluiten bij hun leefwereld en ze zo handvatten voor die toekomst meegeven?

Lees meer

Leertraject LVB

Dit traject is voor professionals die in hun werk met mensen met een licht verstandelijke beperking in aanraking komen. Wanneer jij de ander beter leert kennen en de invloed van diens LVB leert hérkennen, zul je in staat zijn de ander beter te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk inrichten van zijn of haar leven. 

Lees meer

Omgaan met mensen met een LVB

Deze training kan op zichzelf gevolgd worden of als verdieping op de training herkennen van een LVB. 

Lees meer

Licht verstandelijke beperking - introductie

Een verstandelijke beperking is niet zichtbaar, maar heeft wel degelijk invloed op iemands functioneren. Hoe kun jij een verstandelijke beperking herkennen? Wat is een licht verstandelijke beperking (lvb) en wat houdt dat in voor de persoon en zijn omgeving?

Lees meer

LVB en verslaving - Koffer

Uitgebreid voorlichtingspakket voor professionals en organisaties die werken met doelgroepen die middelen (kunnen gaan) gebruiken.

Lees meer

LVB en verslaving 1

Deze training biedt kennis en handvatten voor professionals die werken met mensen met een verslaving of verslavingsachtergrond, of mensen die minder weerbaar zijn in relatie tot verslavende middelen en/of gewoontes. 

Lees meer

LVB en verslaving 2

Deze opfristraining biedt kennis en handvatten voor professionals die werken met mensen met een verslaving of verslavingsachtergrond, of mensen die minder weerbaar zijn in relatie tot verslavende middelen en/of gewoontes.

Lees meer

Meldcode huiselijk geweld

Samen zorgen voor een veilig thuis.
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou, de professional, zorgvuldig te handelen.

Lees meer
De docent motiverende gespreksvoering kijkt lachend in de camera en steekt haar duim op

Motiverende gespreksvoering

Of het nu op persoonlijk of professioneel gebied is, soms kunnen, moeten of willen we dingen anders gaan doen. Een verandering van bijvoorbeeld houding, gedrag of werkwijze. Hier is motivatie voor nodig. Om dat te bereiken is motiverende gespreksvoering een effectieve gesprekstechniek.

Lees meer

Online weerbaarheid en social media

Als er één plek is waar iedereen ‘normaal’ kan zijn, dan is dat online. Daardoor liggen er veel mogelijkheden voor het (sociale) leven van iemand met een LVB. 

Lees meer
Vijf handen geven elkaar een boks tijdens de opleiding

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken is een methode die heel effectief is om gestelde doelen te behalen. Door zaken met een oplossingsgerichte blik te benaderen zorg je ervoor dat je een positieve sfeer in het team houdt en de samenwerking optimaal blijft. Zorg voor (meer) doelgerichtheid en een betere sfeer in het team.

Lees meer

Psychiatrische ziektebeelden

De training is bedoeld om inzicht te krijgen in diverse psychiatrische ziektebeelden. 

Lees meer

Rapporteren

Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een ander is het werken volgens plan van belang. Goede overdracht van de voortgang in het rapportagesysteem is hierin een belangrijke factor. 

Lees meer

Sociaal netwerk versterken

 Wat kun jij bijdragen om het sociale netwerk van de ander optimaal te benutten en te versterken?

Lees meer

Stresshantering

Mindfulness helpt je aandachtig te werken, het helpt je om stress te verminderen en vitaler in je werk te staan. Tijdens deze 3 bijeenkomsten onderzoek je wat spanning en werkdruk met jou doen en hoe je hier invloed op kunt uitoefenen.

Lees meer

Tillift en glijzeil

Deze klinische les 'verplaatsingshulpmiddelen cliënt' zorgt ervoor dat verzorgenden en verpleegkundigen kennis vergaren over en praktisch vaardig zijn met verschillende verplaatsingshulpmiddelen. Met verplaatsingshulpmiddelen bedoelen we de passieve en actieve tillift en het glijzeil.

Lees meer
Een hand houdt een timemanagement geheugensteuntje omhoog waar to do, doing, done op staat

Timemanagement

Hoe krijg je meer gedaan in de tijd die je hebt, met als doel de kwaliteit van je werk te vergroten? In de training timemanagement leren de deelnemers te werken volgens het zelfmanagement-principe. 

Lees meer

Train de trainer

In organisaties zelf is veel deskundigheid aanwezig, dus medewerkers kunnen veel van elkaar leren. Maar niet iedereen die deskundig is, kan die deskundigheid goed aan een ander overdragen. Het opleiden van de eigen deskundigen tot interne trainers een goed hulpmiddel.

Lees meer
Een werkbegeleider kijkt toe hoe een cursist een sticker plakt op medische produkten.

Werkbegeleiding 1

Deze training is voor begeleiders van studenten op de werkvloer. In deze training wordt ingezoomd op de drie rollen die je als werkbegeleider aanmeet, namelijk opleider, coach en beoordelaar. Je leert hoe je ervoor zorgt dat een student zijn of haar kansen en mogelijkheden kan benutten.

Lees meer

Zorg met compassie

In deze training staat het mens-zijn in de zorgverlening centraal. Binnen gentle teaching zijn gelijkwaardigheid en medemenselijkheid pijlers om te bouwen aan een hechte relatie tussen hulpverlener en hulpvrager.

Lees meer

Zorgplannen en rapportage

Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een ander is het werken volgens plan van belang. In het zorg- of ondersteuningsplan staan alle afspraken tussen zorgvrager en zorgaanbieder. En wat er nodig is om samen afgesproken doelen te realiseren.

Lees meer