O

De-escalerend werken 1

In deze training leer je anders kijken naar en omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en agressie. En vooral hoe je kunt voorkomen dat de situatie escaleert, zodat het voor alle partijen veilig blijft. Er wordt veel aandacht geschonken aan de verbanden tussen de vertoonde agressie, jouw reactie hierop en de situatie waarin dit plaatsvindt.

Op deze pagina vind je informatie over de inhoud, doelen en resultaten van de training. Deze training is InCompany af te nemen. De genoemde prijs is op basis van 10 deelnemers per groep, inclusief lesmateriaal. Het maximum is 12 deelnemers per groep, we nemen dan contact met je op over de aangepaste prijs.

Basistraining anders kijken naar agressie

Tijdens je werk kun je te maken krijgen met agressievolle situaties. Deze agressie kan verschillende vormen aannemen. De agressie kan op jou gericht zijn of op de omgeving. Agressie is een signaal en een uiting van onderliggend gevoel. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit onvermogen om te zeggen of duidelijk te maken wat er wordt bedoeld. Belangrijk voor jou als professional is dat je verschillende vormen van agressie leert herkennen en dat je ook weet hoe je daar mee om kunt gaan zodat jij de veiligheid voor jezelf, de persoon en de omgeving kunt waarborgen. Hierin is het belangrijk dat je vooral ook bewust bent van jouw invloed op het de-escaleren en voorkomen van de agressie.

Deze training is gericht op drie onderdelen namelijk: de professional zelf, de persoon en de omgeving waarin de agressie voorkomt. Zo krijg je als professional meer inzicht in jouw eigen gedrag en dat van de ander. Daardoor kun je beter en professioneler met agressie omgaan. Eigen kwaliteiten, regie en respectvol handelen zijn uitgangspunten tijdens deze training.

Lesstof:

 • Beeldvorming en hulpvraag formuleren
 • Soorten agressie
 • De invloed van agressie op jou en de omgeving
 • Communicatie en gedrag 
 • Roos van Leary
 • Lichaamsbewustzijn
 • De-escalerend werken
 • Oefenen met de fysieke vaardigheden, weerbaarheid en grondhouding
 • Doelgroep specifieke informatie indien gewenst

Resultaten:

 • Je weet te benoemen welke vormen van agressie er voorkomen in jouw werkomgeving
 • Je kent je eigen belemmeringen in het omgaan met de agressie
 • Je weet de oorzaken van agressie te benoemen
 • Je weet hoe de-escalerend en preventief gewerkt kan worden
 • Je kunt een stevige en rustige grondhouding inzetten
 • Je eigen weerbaarheid is vergroot
 • Je beheerst een aantal basistechnieken voor fysieke weerbaarheid

In het kort

Voor organisaties die de-escalerend willen werken en de weerbaarheid van medewerkers bij agressie willen vergroten.

Aanvangsniveau deelnemer:
vanaf niveau 3

Niveau scholing:
niveau 4

In het geval van maatwerk wordt het niveau bepaald op basis van het niveau van de deelnemers.
Voor individuele deelname klik hier

Accreditatie:
Kwaliteitsregister V&V 6 punten
Kwaliteitsregister SKJ 6 punten

Duur:
Deze basistraining bestaat uit 2 bijeenkomsten van elk een dagdeel.
Investering:
€ 1.498,00 (vrijgesteld van BTW)
Prijs op basis van 10 deelnemers - inclusief lesmateriaal. Exclusief reiskosten.
Inschrijven
Opleiding wordt toegevoegd

Wat vinden onze cursisten

Herbergier Wognum

 

Dagelijks Leven Zorg BV Het Risdamhuis te Hoorn

 

Omring

 

Fia Willemstein/ Midgard

 

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud

 
Inschrijven voor: De-escalerend werken 1 Inschrijven