O

Gedeelde zorg

Deze training is gebaseerd op de dynamische de driehoek tussen cliënt, verwanten/ouders/mantelzorg en professional.

Op deze pagina vind je informatie over de inhoud, doelen en resultaten van de training. Deze training is InCompany af te nemen. De genoemde prijs is op basis van 10 deelnemers per groep, inclusief lesmateriaal. Het maximum is 15 deelnemers per groep, we nemen dan contact met je op over de aangepaste prijs.

Goede communicatie en samenwerking rondom de cliënt  

Zorg voor een ander ligt vaak niet bij slechts één zorgverlener. Vaak zijn er meerdere soorten van hulpverlening nodig en bovendien wordt ook steeds vaker een beroep gedaan op naasten of mantelzorgers. Belangrijk is dat de samenwerking tussen al deze verschillende partijen goed verloopt om de ander zo goed mogelijk te voorzien van de juiste zorg.

In de praktijk echter, blijkt dit niet altijd even goed te gaan. In deze praktijkgerichte training werken wij met medewerkers én naasten aan deze problematiek. Daarbij gaan we uit van de theorie van de dynamische driehoek van Chiel Egberts. We leren de professionals en naasten hoe zij uit de strijd kunnen stappen en de samenwerking aan kunnen gaan. Zowel ouders/mantelzorgers als professionals kunnen door inzicht in de processen van de driehoek voorkomen dat de onderlinge verhoudingen verstoord raken.

Lesstof:

 • De theorie en achtergrond van de dynamische  driehoek
 • Signaleren en voorkomen van spanning in de driehoek
 • Theorie aangaande hechting, loyaliteit en professionaliteit
 • Uithuisplaatsing en/of het delen van zorg en verliesverwerking
 • Communicatie, een brug slaan tussen verwachtingen en mogelijkheden
 • Gedragsstijlen, beeldvorming en waarneming

Resultaten:

 • Je weet hoe een effectieve samenwerkingsrelatie in het belang van de persoon vormgegeven kan worden
 • Je hebt zicht op je eigen wijze van communiceren en feedback geven en weet hoe je dit het best in het belang van de onderlinge samenwerking kunt inzetten
 • Je hebt aan je persoonlijke doelen in relatie tot dit onderwerp, vastgesteld aan het begin van de training, gewerkt
 • Je hebt handvatten aangereikt gekregen voor het  creëren van ontspanning in de driehoek
 • Je bent je bewust van je eigen positie in de driehoek

In het kort

Deze scholing is geschikt voor organisaties die zorg dragen voor anderen en waar de medewerkers hiervoor samenwerken met informele zorg om de persoon optimaal te kunnen ondersteunen.

Aanvangsniveau deelnemer:
vanaf niveau 3

Niveau scholing:
niveau 4

In het geval van maatwerk wordt het niveau bepaald op basis van het niveau van de deelnemers.

Voor individuele deelname klik hier

Duur:
Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten van elk een dagdeel.
Investering:
€ 2.500,00 (vrijgesteld van BTW)
Prijs op basis van 10 deelnemers - inclusief lesmateriaal. Exclusief reiskosten.
Inschrijven
Opleiding wordt toegevoegd

Wat vinden onze cursisten

Omring

 

Herbergier Wognum

 

Dagelijks Leven Zorg BV Het Risdamhuis te Hoorn

 

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud

 

Fia Willemstein/ Midgard

 
Inschrijven voor: Gedeelde zorg Inschrijven