O

Intimiteit en seksualiteit

Als professional in de zorg- of hulpverlening kom je tijdens je werk op verschillende manieren met seksualiteit in aanraking. Het is belangrijk hier op een goede manier mee om te kunnen gaan. Seksualiteit vormt immers een belangrijk deel van ons mens-zijn, voor jou, en dus ook voor de zorgvrager.

Op deze pagina vind je informatie over de inhoud, doelen en resultaten van de training. Deze training is InCompany af te nemen. De genoemde prijs is op basis van 10 deelnemers per groep, inclusief lesmateriaal. Het maximum is 15 deelnemers per groep, we nemen dan contact met je op over de aangepaste prijs.

Zelfbeeld en eigen waarde in vriendschap en relaties  

Seksualiteit is een begrip dat veel meer omvat dan alleen seksuele handelingen. Seksualiteit gaat over zelfbeeld, lichaamsbeleving, geaardheid, plezier, relaties en intimiteit. Het is als professional belangrijk je bewust te zijn van jouw eigen normen en waarden rondom seksualiteit, maar ook die van het team en de individuele persoon. 

Naast deze bewustwording komen ook de invloed die een beperking, specifieke problematiek of medicatie op seksualiteit hebben aan bod. We leren je seksualiteit bespreekbaar te maken binnen het team, maar vooral met de persoon en diens naasten. Er wordt ingegaan op het geven van begeleiding en voorlichting over seksualiteit, intimiteit en relaties passend bij het niveau van de persoon.

Extra informatie

Indien gewenst kan deze basistraining uitgebreid of aangepast worden met verdieping aan de hand van doelgroep, internet en sociale media of één van de onderwerpen die in de basiscursus wel aan bod komen, maar graag uitgebreider behandeld mogen (denk aan kinderwens, kaders professioneel handelen, weerbaarheid en misbruik).

Lesstof:

 • Wat er valt onder het begrip seksualiteit
 • Seksuele ontwikkeling en ontwikkelingsfasen
 • Normen en waarden rondom seksualiteit
 • Invloeden op seksualiteit door een beperking,  medicatie, specifiek syndroom of psychiatrische  problematiek
 • Bespreekbaar maken van seksualiteit
 • erken met de Hermeneutische cirkel
 • Kwetsbaarheid, weerbaarheid en misbruik

Resultaten:

 • Je bent je bewust van je eigen opvattingen, normen en waarden rondom seksualiteit
 • Je kent de ontwikkelingsfasen op cognitief en sociaalemotioneel niveau
 • Je weet de Hermeneutische cirkel toe te passen en kunt de persoon beter begrijpen en zo op maat in zijn of haar wensen begeleiden
 • Je kunt voorlichting op maat geven
 • Je bent op de hoogte van signalen van mogelijk misbruik en kunt gezond of overschrijdend seksueel gedrag van elkaar onderscheiden
 • Je hebt globaal kennis genomen van kaders voor professioneel handelen over seksualiteit

In het kort

Deze training is voor organisaties die zorg hebben voor een ander en aanlopen tegen vragen rondom begeleiding bij seksualiteit.

Aanvangsniveau deelnemer:
vanaf niveau 3

Niveau scholing:
niveau 4

In het geval van maatwerk wordt het niveau bepaald op basis van het niveau van de deelnemers.

Voor individuele deelname klik hier

Duur:
Deze training bestaat uit 2 bijeenkomsten van elk een dagdeel.
Investering:
€ 1.498,00 (vrijgesteld van BTW)
Prijs op basis van 10 deelnemers - inclusief lesmateriaal. Exclusief reiskosten.
Inschrijven
Opleiding wordt toegevoegd

Wat vinden onze cursisten

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud

 

Dagelijks Leven Zorg BV Het Risdamhuis te Hoorn

 

Herbergier Wognum

 

Fia Willemstein/ Midgard

 

Zelfstandige in de zorg (ZZP)

 

Omring

 
Inschrijven voor: Intimiteit en seksualiteit Inschrijven