O

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of (kinder-)mishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.
Tijdens deze training staat de werkwijze in het stappenplan van de meldcode Huiselijk geweld centraal.

Wat wordt er van mij als professional verwacht? Wanneer schakel ik welk advies en hulp in? Welke vooringenomenheid zal ik moeten overwinnen om met het stappenplan te werken? Met welke situationele omstandigheden moet ik rekening houden?
Deze en meerdere vragen worden behandeld tijdens de training.

Na het maken van de e-learning module en het volgen van de training ben jij toegerust om de juiste stappen te volgen.
Naast deze hoofdzaken staan wij stil bij een belangrijke vraag: "Waar loop ik, als professional, tegenaan in de meldcode?"

Tijdens de training is er ruimschoots de tijd om stil te staan bij de persoonlijke vraagstukken van de deelnemers. Binnen de veilige trainingssetting kunnen zij hun ervaring, vragen en zorgen delen.

 

Lesstof

  • Stappenplan Meldcode Huiselijk Geweld
  • Werkwijze Veilig Thuis
  • Afwegingskader diverse beroepsgroepen
  • Gesprekken a.d.h.v. casuïstiek
  • Eventuele juridische vraagstukken

 

Resultaten

  • Kennis over het Stappenplan ‘Meldcode Huiselijk Geweld’
  • Kennis over de werkwijze Veilig Thuis
  • Inzicht in persoonlijke vooringenomenheden en valkuilen

In het kort

Samen zorgen voor een veilig thuis.

Aanvangsniveau deelnemer:
vanaf niveau 3

Niveau scholing:
niveau 4

In het geval van maatwerk wordt het niveau bepaald op basis van het niveau van de deelnemers.

Accreditatie:
Kwaliteitsregister V&V 2 punten
Register Zorgprofessionals 2 punten
Kwaliteitsregister SKJ 2 punten

Duur:
Deze training bestaat uit een bijeenkomst van 1 dagdeel
Voorbereiding:

Ter voorbereiding krijgen de deelnemers een zelfstudieopdracht, hou rekening met gemiddeld 1,5 uur voorbereiding.

Investering:
€ 749,00 (vrijgesteld van BTW)
Prijs op basis van 10 deelnemers - inclusief lesmateriaal
Inschrijven
Opleiding wordt toegevoegd

Wat vinden onze deelnemers?

Wilgaerden

 
Leuk duidelijk leerzaam

Kleinschalig wonen De Pastorie

 
Heel veel geleerd. Veel oude protocollen vernieuwd.

Linda de Waaij

 
Fijne relevante uitleg, verdieping en praktijkvoorbeelden om de theorie makkelijker naar de praktijk te koppelen. Trainer was top wist onze aandacht e…
Inschrijven voor: Meldcode huiselijk geweld Inschrijven