O

Leertraject LVB

Dit traject is voor professionals die in hun werk met mensen met een licht verstandelijke beperking in aanraking komen. Wanneer jij de ander beter leert kennen en de invloed van diens LVB leert hérkennen, zul je in staat zijn de ander beter te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk inrichten van zijn of haar leven. 

Leertraject voor Persoonlijk meesterschap  

Dit traject richt zich op professionals die in hun werk met deze doelgroep in aanraking komen. Je hebt specifieke kennis en vaardigheden nodig om goede en passende hulp en/of begeleiding te bieden. Dit leertraject bundelt kennis en vaardigheden op een heldere en praktische manier en geeft jou de gelegenheid om je die expertise eigen te maken en deskundigheid te ontwikkelen.

Dit traject biedt jou een brede basis. Naast het vergroten van jouw kennis over ontwikkeling en psychologie en de invloed die een LVB in iemands leven kan hebben, is er ruimschoots aandacht voor jouw (professionele) ontwikkeling, jouw persoonlijk meesterschap. Persoonlijk meesterschap gaat dus niet alleen over kennis die je kunt aanleren of over (specifieke) competenties. Het gaat over zelfkennis en zicht op kwaliteiten die je (verder) kunt ontplooien. Beide zijn onmisbaar bij het goed uitoefenen van je beroep.

Extra informatie

Gedurende 8 maanden volg je 8 blokken van 2 aanééngesloten themadagen. Studiebelasting: 16 themadagen en 3 bijeenkomsten klinisch redeneren, dat zijn 126 begeleide uren. Daarnaast zijn er ongeveer 150 zelfstudie-uren.

Erkend door Stichting Opleidingserkenningen Care

Lesblokken:

 • 1 De aftrap: Kennismaking en start persoonlijk meesterschap
 • 2 De basis: Ontwikkeling en afwijkend gedrag
 • 3 De ondersteuning: Begeleidingsmethodieken
 • 4 De verbinding: Zorgmijders en participatie
 • 5 Het netwerk: Formele en informele zorg en wetgeving
 • 6 De weerbaarheid: Leefstijl
 • 7 De grens: Risicozoekend gedrag
 • 8 De ontwikkeling: Jouw (professionele) ontwikkeling
 • De rode draad: Persoonlijk meesterschap gedurende het gehele traject

Resultaten:

 • Je ziet de hulpvrager als de mens die hij/zij is en kunt  inspelen op diens vragen.
 • Je begrijpt de complexiteit van de hulpvraag en kunt de begeleiding/dienstverlening daarop af stemmen.
 • Je past zelfreflectie toe om te kunnen groeien en neemt verantwoordelijkheid.
 • Je werkt vanuit kennis en kunde en maakt gebruik van de mogelijkheden die voorhanden zijn om de hulpvrager zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.
 • Je behandelt jezelf en de ander met waardering, respect en oprechtheid.
 • Je brengt balans in jouw mentale en fysieke weerbaarheid

In het kort

Dit leertraject is voor verpleegkundig begeleiders, ambulant werkers, casemanagers, praktijkondersteuners, als je werkzaam bent in het sociaal domein, wijkagenten en anders opgeleiden die met mensen met een LVB in aanraking komen. Het is mogelijk om losse blokken te volgen of het hele leertraject.

Niveau deelnemer:
niveau 4

Niveau scholing:
niveau 4+

 

Data:

In 2021 start een nieuwe lesgroep. Blok 1 vindt plaats op donderdag 21 en vrijdag 22 januari 2021. Afronding en diplomering vinden plaats in oktober 2021. Tijdens de schoolvakanties regio Noord worden er geen blokken geroosterd.

Duur:
Gedurende 8 maanden heb je per maand twee aaneengesloten dagen les. Je hebt 126 uur begeleid les. Daarnaast dien je rekening te houden met gemiddeld 150 uur zelfstudie.
Voorbereiding:

Na aanmelding nemen we contact met je op voor het afnemen van een assessment.

Investering:
€ 3.750,00 (vrijgesteld van BTW)
Individuele deelname inclusief lesmateriaal

Beschikbare datums

21 januari
Inschrijven
Opleiding wordt toegevoegd

Wat vinden onze cursisten

Zelfstandige in de zorg (ZZP)

 

Herbergier Wognum

 

Omring

 

Fia Willemstein/ Midgard

 

Dagelijks Leven Zorg BV Het Risdamhuis te Hoorn

 

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud

 
Inschrijven voor: Leertraject LVB Inschrijven