O

Zorgplannen en rapportage

Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een ander is werken volgens plan van belang. In het zorg- of ondersteuningsplan staan alle afspraken tussen zorgvrager en zorgverlener. En wat er nodig is om samen afgesproken doelen te realiseren. 

Samen afgesproken doelen realiseren en de voortgang communiceren  

Het ondersteuningsplan geeft je als zorgverlener inzicht in benodigde deskundigheid, taken, tijdsduur en tijdstip. Een goed ondersteuningsplan moet begrijpelijk, overzichtelijk, persoonlijk, flexibel en toekomstgericht zijn en aansluiten bij de wensen van de cliënt en zijn veiligheid garanderen. Het ondersteuningsplan vormt de basis voor persoonsgericht werken, voor methodisch en professioneel werken en voor kwaliteitsverantwoording.

De rapportage is van belang als hulpmiddel bij de continuïteit van de zorg en ondersteuning. Mooi gezegd, maar wat betekent dat? De zorg- en dienstverlening is een taak van alle medewerkers. Als medewerker bied je een deel van deze dienstverlening. Je bent immers niet 24 uur per dag aan het werk. Dit laatste betekent dat er afstemming nodig is en dat er informatie moet worden overgedragen. In deze training leer je welke regels er verbonden zijn aan het rapporteren. Daarnaast leer je waar je op moet letten bij het schrijven van een objectieve en concrete rapportage.

Lesstof:

 • Doel en kenmerken van een ondersteuningsplan
 • Werken met en vanuit een ondersteuningsplan
 • Formuleren van leer- of ontwikkeldoelen
 • Samenspel met cliënt en andere betrokkenen
 • Methodisch en professioneel werken
 • Basis kwaliteitsverantwoording
 • Eisen aan een rapportage
 • Objectief rapporteren
 • Het formuleren van vraag, doel en actie 

Resultaten:

 • Je kent de kenmerken van persoonsgericht werken
 • Je kunt met de persoon realistische doelen opstellen
 • Je hebt zicht op mogelijke hulpbronnen in het netwerk van de cliënt
 • Je kent de functie van een rapportage
 • Je kunt een objectieve en concrete rapportage geven

Planning:

We plannen deze zo snel mogelijk in. Wil je meer weten of wil je je vast opgeven? Stuur een mailtje!

In het kort

Deze scholing is geschikt voor professionals in zorg en welzijn.

Aanvangsniveau deelnemer:
vanaf niveau 3

Niveau scholing:
niveau 4

Accreditatie:
Kwaliteitsregister V&V 5 punten

Locatie:

Hoorn

Duur:
2 dagdelen
Investering:
€ 249,00 (vrijgesteld van BTW)
Individuele deelname inclusief lesmateriaal
Inschrijven
Opleiding wordt toegevoegd

Lesstof:

 • Doel en kenmerken van een ondersteuningsplan
 • Werken met en vanuit een ondersteuningsplan
 • Formuleren van leer- of ontwikkeldoelen
 • Samenspel met cliënt en andere betrokkenen
 • Methodisch en professioneel werken
 • Basis kwaliteitsverantwoording
 • Eisen aan een rapportage
 • Objectief rapporteren
 • Het formuleren van vraag, doel en actie 

Resultaten:

 • Je kent de kenmerken van persoonsgericht werken
 • Je kunt met de persoon realistische doelen opstellen
 • Je hebt zicht op mogelijke hulpbronnen in het netwerk van de cliënt
 • Je kent de functie van een rapportage
 • Je kunt een objectieve en concrete rapportage geven

Planning:

We plannen deze zo snel mogelijk in. Wil je meer weten of wil je je vast opgeven? Stuur een mailtje!

Wat vinden onze deelnemers?

Lunet

 

Zorg met Kracht

 

Zorgerf Waarland

 
Inschrijven voor: Zorgplannen en rapportage Inschrijven