Leren en ontwikkelen

ZWOpleidingen verzorgt sinds 2001 begeleiding, coaching, trainingen en opleidingen voor organisaties en professionals. Wij leveren graag een positieve bijdrage aan het duurzaam inzetbaar maken van menskracht.

We bieden een breed aanbod aan trainingen, leertrajecten en coaching ter bevordering van persoonlijke en teameffectiviteit in communicatie en (samen-)werking.  Onze overtuiging is dat organisaties beter presteren wanneer de medewerkers goed functioneren. Als medewerkers op hun talenten en kwaliteiten worden aangesproken, en zo hun potentieel wordt benut, is er veel mogelijk. Dit verbetert de organisatie van binnenuit!

Verbeter jouw organisatie

Wij geloven in die menselijke kracht om gewenste doelen te behalen. Hier leveren wij graag een bijdrage aan door passende training, opleiding, advies en individuele begeleiding. 

Leren en ontwikkelen

Voorwaarden voor leren zijn wat ons betreft contact en verbinden. Werken vanuit de relatie met de ander is noodzakelijk om tot leren en groei te komen. Onze aanpak hierbij is gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers voor het gedrag, handelen en leerresultaat. Regie nemen en taakvolwassenheid tonen.

We maken gecombineerde leertrajecten met veel aandacht voor de transfer naar en borging in de praktijk. Tijdens de trainingen zelf wisselen theorie en praktijksituaties elkaar af, waarbij we werken met drie pijlers:

  1. Inzicht: snappen waar het over gaat en hoe het werkt.
  2. Invloed: zien en ervaren hoe je zelf kunt beïnvloeden.
  3. Doorzetten: weten en begrijpen wat er nodig is om resultaat te halen.