O

Omgaan met agressie

We richten ons niet alleen op jou, maar ook op de persoon die ongewenst of agressief gedrag vertoont, je collega’s en je omgeving. We werken met kleine groepen en zoomen in op jouw praktijksituatie. We passen de inhoud van de trainingen aan zodat we helemaal aansluiten bij jouw wensen en doelen.

Omgaan met agressie

Het gaat bij ons om meer dan ‘omgaan met agressie’. Je leert vooral hoe je ervoor zorgt dat situaties niet uit de hand lopen. Oftewel; je leert de-escalerend werken. Verbeter de veiligheid en begin bij jezelf!

De-escalerend werken

Hoe werk je een winkeldief buiten de deur? Wanneer en hoe grijp je in bij agressief gedrag van een verstandelijk beperkte cliënt? Wat kun je doen tegen pestgedrag? Wat doe je als bezoekers van een patiënt niet weg willen gaan? Hoe sta je verbaal agressieve klanten te woord? Wat als een leerling om het minste of geringste ontploft? We gaan jullie helpen bij het ontwikkelen of perfectioneren van volgende zaken:

Vroeg signaleren
Gesprekstechnieken; verbale agressie
Stevige houding 
Fysieke weerbaarheid

Vroeg signaleren

Welke vormen van agressie komen voor in jouw werkomgeving? In de training besteden we hier veel aandacht aan. Leer ze vroeg herkennen en weet hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Hoe kun je de-escalerend werken in jouw werkomgeving?

Gesprekstechnieken; verbale agressie

Agressie of ongewenst gedrag kan verschillende vormen aannemen. De agressie kan op jou gericht zijn of op de omgeving Het kan verbaal zijn (schelden, beledigen), psychisch (intimideren, vernederen) of er is zelfs sprake van fysieke agressie. Hoe ga je om met verbale agressie? Deze training zorgt ervoor dat je verschillende gesprekstechnieken kunt inzetten, maar ook weet wat je kunt doen als je er toch niet uitkomt met iemand.

Stevige houding

Hoe heeft jouw houding invloed op de ander, je collega’s en op de omgeving? Bij de sectie communicatie en gedrag gaan we hier dieper op in. Je leert hoe je een stevige en rustige grondhouding krijgt. In deze opleiding werken we met ervarend leren, en bij dit onderdeel komt dit zeker van pas. Wat je meemaakt en ziet blijft beter hangen dan een droge instructie. Verbaas je over je eigen kracht!

Fysieke weerbaarheid

Onze geschoolde en ervaren trainers hebben werkvloerervaring in de zorg en bij justitie en geven deze training in allerlei bedrijven en (zorg)organisaties. Uniek aan onze training is de pijnloze fysieke respons die we aan kunnen leren. Omdat degene die agressief wordt geen pijnprikkel krijgt, kan de situatie gemakkelijker de-escaleren. Ook voor mensen die deze fysieke acties in hun werkomgeving niet nodig zullen hebben geeft het een zeker gevoel om toch deze praktijkervaring op te doen.

Maatwerk agressietraining

Omdat we alle kennis en kunde in eigen huis hebben kunnen we snel schakelen. De trainer past de inhoud in overleg met jou aan. Alle deelnemers hebben tijdens de training de ruimte om praktijkvoorbeelden aan te dragen. Immers: Hoe beter de training aansluit bij jullie werkomgeving, hoe beter het resultaat. We komen naar jouw locatie (in heel Nederland), zodat jullie geen reistijd kwijt zijn. Meer weten? Bel of mail ons, we denken graag met je mee!

Lesstof:

 • Beeldvorming en hulpvraag formuleren
 • Soorten agressie
 • De invloed van agressie op jou en de omgeving
 • Communicatie en gedrag: gesprekstechnieken
 • Roos van Leary: gedragspatronen
 • Lichaamsbewustzijn
 • De-escalerend werken
 • Praktijk: Oefenen met de fysieke vaardigheden, weerbaarheid en grondhouding

Resultaten:

 • Verzuimpreventie: minder ziekteverzuim en/of definitieve uitval
 • Het hele team heeft tegelijk dezelfde kennis en vaardigheden
 • Geschoold personeel zit beter in zijn/haar vel en kan hierdoor beter presteren
 • Deelnemers weten te benoemen welke vormen van agressie er voorkomen in jullie werkomgeving
 • Collega's kennen hun eigen belemmeringen in het omgaan met agressie
 • Iedereen weet de oorzaken van agressie te benoemen
 • Alle collega's weten hoe ze de-escalerend en preventief kunnen werken
 • Deelnemers kunnen een stevige en rustige grondhouding inzetten
 • Deelnemers voelen zich weerbaar
 • Iedereen beheerst een aantal basistechnieken voor fysieke weerbaarheid

In het kort

Wil je de weerbaarheid van medewerkers bij agressie vergroten? In deze training leren ze omgaan met agressie.

Aanvangsniveau deelnemer: vanaf niveau 3

Niveau scholing: niveau 4

Maatwerk: We zorgen ervoor dat het niveau van de training goed aansluit bij de groep.
Voor individuele deelname klik hier

Accreditatie:
Kwaliteitsregister V&V 6 punten
Kwaliteitsregister SKJ 6 punten

Locatie:

Bij jou op locatie, in heel Nederland

Duur:
2 dagdelen (theorie en praktijk) Andere invulling mogelijk
Investering:
€ 1.650,00 (vrijgesteld van BTW)
Prijs op basis van 10 deelnemers - inclusief lesmateriaal. Exclusief reiskosten.
Inschrijven
Opleiding wordt toegevoegd

Lesstof:

 • Beeldvorming en hulpvraag formuleren
 • Soorten agressie
 • De invloed van agressie op jou en de omgeving
 • Communicatie en gedrag: gesprekstechnieken
 • Roos van Leary: gedragspatronen
 • Lichaamsbewustzijn
 • De-escalerend werken
 • Praktijk: Oefenen met de fysieke vaardigheden, weerbaarheid en grondhouding

Resultaten:

 • Verzuimpreventie: minder ziekteverzuim en/of definitieve uitval
 • Het hele team heeft tegelijk dezelfde kennis en vaardigheden
 • Geschoold personeel zit beter in zijn/haar vel en kan hierdoor beter presteren
 • Deelnemers weten te benoemen welke vormen van agressie er voorkomen in jullie werkomgeving
 • Collega's kennen hun eigen belemmeringen in het omgaan met agressie
 • Iedereen weet de oorzaken van agressie te benoemen
 • Alle collega's weten hoe ze de-escalerend en preventief kunnen werken
 • Deelnemers kunnen een stevige en rustige grondhouding inzetten
 • Deelnemers voelen zich weerbaar
 • Iedereen beheerst een aantal basistechnieken voor fysieke weerbaarheid

Wat vinden onze deelnemers?

Lisette Nannings

 

Irene

 

WilgaerdenLeekerweideGroep

 
Inschrijven voor: Omgaan met agressie Inschrijven