O

Wet zorg en dwang

De wet Zorg en dwang in het kort

In de wet Zorg en dwang zijn de rechten geregeld van mensen met een verstandelijke beperking of dementie voor zover het gaat om onvrijwillige zorg. De wet regelt wanneer, waarom en hoe je als zorgprofessional onvrijwillige zorg mag verlenen. Maar in de wet staat ook dat dit zo snel mogelijk moet stoppen.

Aspecten van onvrijwillige zorg

Wat zijn de voorwaarden voor onvrijwillige zorg? Waar geldt deze wet? Wie is er verantwoordelijk voor het naleven ervan? Al deze aspecten komen aan bod. 
Leer in deze training ook alles over de verschillende vormen van onvrijwillige zorg. Zoals bijvoorbeeld medische handelingen, toezicht of het beperken van vrijheid.
Om cliënten te beschermen tegen onvrijwillige zorg is in de wet een verplicht stappenplan opgenomen. In deze training staan we hier uitgebreid bij stil. 

Training zorg en dwang

  • De wet Zorg en dwang: vertaalslag van theorie naar praktijk
  • Praktische toepassing van de wet
  • Wet Zorg en dwang en het ECD
  • Stappenplan
  • Handvatten voor het bespreekbaar maken en het omgaan met dilemma's

Resultaatgericht maatwerk

Voorafgaand aan de training hebben we contact zodat we zo goed mogelijk aansluiten bij jouw dagelijkse praktijksituatie. De trainer werkt met eigen praktijkvoorbeelden én jouw praktijkvoorbeelden. Hierdoor is het gemakkelijker om de theorie op te nemen.

 

In het kort

Voor jou als zorgprofessional: Een verdiepende training omtrent de Wet zorg en dwang.

Aanvangsniveau deelnemer:
vanaf niveau 3

Niveau scholing:
niveau 4

In het geval van maatwerk wordt het niveau bepaald op basis van het niveau van de deelnemers.

Accreditatie:
Kwaliteitsregister V&V 3 punten
Register Zorgprofessionals 3 punten

Vraag een offerte aan

Locatie:

Bij jou op locatie, in heel Nederland

Duur:
1 dagdeel van 4 uur
Investering:
Kosten op aanvraag

Wat vinden onze deelnemers?

Wlgroep

 

WLGroeo

 

Tim Rood