Opleidingen 

zorg en welzijn 

We bieden een breed aanbod aan vaardigheids- en bekwaamheidstrainingen en trainingen ter bevordering van de deskundigheid van zorgprofessionals. Onze docenten kennen de praktijk, zijn goed geschoold en weten de theorie op praktische wijze te vertalen naar jouw werksituatie.

De groepen houden we klein. Persoonlijke aandacht en interactie met elkaar vinden we belangrijk. Zo houden wij de kwaliteit hoog en kunnen deelnemers ook leren van elkaar.

Jongen met autisme leunt lachend tegen de muur

Autisme Spectrum Stoornis

Deze training is een basisscholing rondom stoornissen in het autisme spectrum.

Eerstvolgende: 07 februari,06 april
Lees meer

Dementie - introductie

Ouder worden brengt een heleboel nieuwe leuke uitdagingen met zich mee. Maar ouder worden kan ook specifieke fysieke en mogelijk ook mentale problematiek met zich meebrengen. 

Eerstvolgende: 13 april,20 juni
Lees meer

Diabetes

Diabetes kan iemands leven enorm beïnvloeden, dag en nacht. Voor de behandeling van diabetes maakt het uit welke vorm iemand heeft. Je leert in deze scholing meer over diabetes mellitus type 1 en 2.

Eerstvolgende: 10 maart
Lees meer

Epilepsie

In deze scholing krijg je een korte introductie rondom epilepsie of kun je jouw kennis over epilepsie opfrissen.

Eerstvolgende: 10 maart
Lees meer

Gedeelde zorg

Deze training is gebaseerd op de dynamische de driehoek tussen cliënt, verwanten/ouders/mantelzorg en professional.

Eerstvolgende: 09 maart
Lees meer

Intimiteit en seksualiteit

Als professional in de zorg- of hulpverlening kom je tijdens je werk op verschillende manieren met seksualiteit in aanraking. Het is belangrijk hier op een goede manier mee om te kunnen gaan. Seksualiteit vormt immers een belangrijk deel van ons mens-zijn, voor jou, en dus ook voor de zorgvrager.

Eerstvolgende: 16 maart,12 mei
Lees meer

Leertraject LVB

Dit traject is voor professionals die in hun werk met mensen met een licht verstandelijke beperking in aanraking komen. Wanneer jij de ander beter leert kennen en de invloed van diens LVB leert hérkennen, zul je in staat zijn de ander beter te ondersteunen bij het zo zelfstandig mogelijk inrichten van zijn of haar leven. 

Lees meer

LVB en verslaving - Koffer

Uitgebreid voorlichtingspakket voor professionals en organisaties die werken met doelgroepen die middelen (kunnen gaan) gebruiken.

Lees meer

LVB en verslaving 1

Deze training biedt kennis en handvatten voor professionals die werken met mensen met een verslaving of verslavingsachtergrond, of mensen die minder weerbaar zijn in relatie tot verslavende middelen en/of gewoontes. 

Eerstvolgende: 07 maart,09 november
Lees meer

LVB en verslaving 2

Deze opfristraining biedt kennis en handvatten voor professionals die werken met mensen met een verslaving of verslavingsachtergrond, of mensen die minder weerbaar zijn in relatie tot verslavende middelen en/of gewoontes.

Eerstvolgende: 17 februari,13 april
Lees meer

Meldcode huiselijk geweld

Samen zorgen voor een veilig thuis. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou, de professional, zorgvuldig te handelen.

Eerstvolgende: 17 februari,13 april
Lees meer

Psychiatrische ziektebeelden

Deze geaccrediteerde training biedt jou basiskennis van en inzicht in diverse psychiatrische ziektebeelden. 

Eerstvolgende: 16 maart
Lees meer

Wondzorg basis

De kennis over wondbehandeling verandert in een rap tempo. Aan de verpleegkundige de uitdaging om op de hoogte te blijven van de verschillende behandelingen die relevant zijn.

Eerstvolgende: 17 maart
Lees meer

Zorg met compassie

In deze training staat het mens-zijn in de zorgverlening centraal. Gentle teaching vormt hierin de basis voor mensgerichte zorg. Binnen gentle teaching zijn gelijkwaardigheid en medemenselijkheid pijlers om te bouwen aan een hechte relatie tussen hulpverlener en hulpvrager.

Eerstvolgende: 16 maart,12 mei
Lees meer

Zorgplannen en rapportage

Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een ander is werken volgens plan van belang. In het zorg- of ondersteuningsplan staan alle afspraken tussen zorgvrager en zorgaanbieder. En wat er nodig is om samen afgesproken doelen te realiseren.

Eerstvolgende: 02 februari,12 mei
Lees meer