O

Omgaan met agressie

We richten ons niet alleen op jou, maar ook op de persoon die ongewenst of agressief gedrag vertoont, je collega's en je omgeving. We werken in kleine groepen en zoomen in op jouw praktijksituatie.

Omgaan met agressie

Het gaat bij ons om meer dan 'omgaan met agressie'. Je leert vooral hoe je ervoor zorgt dat situaties niet uit de hand lopen.

De-escalerend werken

Hoe grijp je in bij agressief gedrag van een verstandelijk beperkte cliënt? Wat kun je doen tegen pestgedrag? Hoe sta je verbaal agressieve klanten te woord? Wat doe je als bezoekers van een patiënt niet weg willen gaan? Wat als een leerling om het minste of geringste ontploft? We gaan je helpen bij het ontwikkelen of perfectioneren van volgende zaken:

Vroeg signaleren
Gesprekstechnieken; verbale agressie
Stevige houding 
Fysieke weerbaarheid

Vroeg signaleren

Welke vormen van agressie komen voor in jouw werkomgeving? In de training besteden we hier veel aandacht aan. Leer ze vroeg herkennen en weet hoe je hier het beste me om kunt gaan. Hoe kun je de-escalerend werken in jouw werkomgeving? Vergroot de veiligheid voor jezelf en je collega's!

Gesprekstechnieken; verbale agressie

Agressie of ongewenst gedrag kan verschillende vormen aannemen. De agressie kan op jou gericht zijn of op de omgeving Het kan verbaal zijn (schelden, beledigen), psychisch (intimideren, vernederen) of er is zelfs sprake van fysieke agressie. In de zorg geeft 75 % van de medewerkers aan dat ze in 2020 te maken kreeg met ongewenst of agressief gedrag op de werkvloer. Een kwart hiervan werd overigens veroorzaakt door verbale agressie door collega's of leidinggevenden. Ook hier krijg je handvatten voor in de vorm van gesprekstechnieken. Hoe kun je iemand aanspreken op zijn/haar gedrag zonder dat de sfeer verpest wordt of de situatie escaleert?

Stevige houding

Hoe heeft jouw houding invloed op de ander, je collega's en op de omgeving? Bij de sectie communicatie en gedrag gaan we hier dieper op in. Je leert hoe je een stevige en rustige grondhouding krijgt. In de hele opleiding werken we met ervarend leren, en bij dit onderdeel komt dit zeker van pas. Wat je meemaakt en ziet blijft beter hangen dan een droge instructie. Verbaas je over je eigen kracht!

Fysieke weerbaarheid

Onze geschoolde en ervaren trainers hebben werkvloerervaring in de zorg en justitie en geven deze training bij allerlei organisaties. Uniek aan onze training is de pijnloze fysieke respons die we aan kunnen leren. Omdat degene die agressief is geen pijnprikkel krijgt, dooft de agressie mogelijk uit. Wat doe je als dit sporadisch niet het geval is? Ook voor mensen die deze fysieke reacties in hun werkomgeving niet nodig zullen hebben, geeft het een zeker gevoel om deze praktijkervaring op te doen.

100 % maatwerk?

Heb je een groep die je tegelijk wilt laten trainen? Dan helpen we je graag via maatwerk: Eén van onze trainers stemt het programma helemaal af op jouw wensen, inclusief tijdsduur. Eventueel komt de trainer langs om de situatie op de werkvloer te bekijken. Omdat we alle kennis en kunde in eigen huis hebben, kunnen we snel schakelen. De trainer past de opleiding aan en geeft deelnemers tijdens de training alle ruimte om praktijkvoorbeelden aan te dragen. Immers: Hoe beter de training aansluit bij jullie werkomgeving, hoe beter het resultaat. De incompany training is voor groepen vanaf 10 personen. Meer weten? Bel of mail ons!

Lesstof:

 • Beeldvorming en hulpvraag formuleren
 • Soorten agressie
 • De invloed van agressie op jou en de omgeving
 • Communicatie en gedrag; gesprekstechnieken
 • Roos van Leary; gedragspatronen
 • Lichaamsbewustzijn
 • De-escalerend werken
 • Praktijk: Oefenen met fysieke vaardigheden, weerbaarheid en grondhouding
 • Doelgroep specifieke informatie indien gewenst

Resultaten:

 • Verzuimpreventie: minder ziekteverzuim en/of definitieve uitval
 • Geschoold personeel zit beter in zijn/haar vel en kan hierdoor beter presteren
 • Je weet te benoemen welke vormen van agressie er voorkomen in jouw werkomgeving
 • Je kent je eigen belemmeringen in het omgaan met de agressie
 • Je weet de oorzaken van agressie te benoemen
 • Je weet hoe de-escalerend en preventief gewerkt kan worden
 • Je kunt een stevige en rustige grondhouding inzetten
 • Je hebt vertrouwen in je eigen weerbaarheid
 • Je beheerst een aantal basistechnieken voor fysieke weerbaarheid

Planning:

Woensdag 15 mei 2024 van 9.30-12.30 uur
Woensdag 22 mei 2024 van 9.30-12.30 uur

Woensdag 10 juli 2024 van 13.00-16.00 uur
Woensdag 24 juli 2024 van 13.00-16.00 uur

In het kort

Voor professionals die de-escalerend willen werken en de eigen weerbaarheid bij agressie willen vergroten.

Aanvangsniveau deelnemer:
vanaf niveau 3

Niveau scholing:
niveau 4

Accreditatie:
Kwaliteitsregister V&V 6 punten
Kwaliteitsregister SKJ 6 punten

Locatie:

Wognum

Duur:
2 dagdelen
Investering:
€ 349,00 (vrijgesteld van BTW)
Prijs pp incl. lesmateriaal

Startdatums

15 mei 2024
10 juli 2024
Inschrijven
Opleiding wordt toegevoegd

Lesstof:

 • Beeldvorming en hulpvraag formuleren
 • Soorten agressie
 • De invloed van agressie op jou en de omgeving
 • Communicatie en gedrag; gesprekstechnieken
 • Roos van Leary; gedragspatronen
 • Lichaamsbewustzijn
 • De-escalerend werken
 • Praktijk: Oefenen met fysieke vaardigheden, weerbaarheid en grondhouding
 • Doelgroep specifieke informatie indien gewenst

Resultaten:

 • Verzuimpreventie: minder ziekteverzuim en/of definitieve uitval
 • Geschoold personeel zit beter in zijn/haar vel en kan hierdoor beter presteren
 • Je weet te benoemen welke vormen van agressie er voorkomen in jouw werkomgeving
 • Je kent je eigen belemmeringen in het omgaan met de agressie
 • Je weet de oorzaken van agressie te benoemen
 • Je weet hoe de-escalerend en preventief gewerkt kan worden
 • Je kunt een stevige en rustige grondhouding inzetten
 • Je hebt vertrouwen in je eigen weerbaarheid
 • Je beheerst een aantal basistechnieken voor fysieke weerbaarheid

Planning:

Woensdag 15 mei 2024 van 9.30-12.30 uur
Woensdag 22 mei 2024 van 9.30-12.30 uur

Woensdag 10 juli 2024 van 13.00-16.00 uur
Woensdag 24 juli 2024 van 13.00-16.00 uur

Wat vinden onze deelnemers?

Michelle Koopman

 

Esley

 

Pluzorg

 
Inschrijven voor: Omgaan met agressie Inschrijven