O

Werkbegeleiding | Opfris

In deze training wordt ingezoomd op de drie rollen die je als werkbegeleider aanmeet, namelijk opleider, coach en beoordelaar. Je leert hoe je ervoor zorgt dat een student zijn of haar kansen en mogelijkheden kan benutten.

Vervolgtraining  

Tijdens deze training wordt de in de training Werkbegeleiding 1 opgedane kennis opgefrist. Door gebruik van andere werkvormen wordt de lesstof aan de hand van ingebrachte casuïstiek gekoppeld aan jouw eigen werkpraktijk. Zo kunnen we inhoudelijk meer ingaan op wat er speelt, wat jij mogelijk lastig vind en kunnen deelnemers ook van elkaar leren. Op deze manier borgen en verdiepen we de eerder opgedane kennis, vaardigheden en tools die je als werkbegeleider nodig hebt.

Lesstof

 • Verschillende fases in het leerproces
 • Formuleren van leerdoelen (SMART)
 • Communicatieve vaardigheden
 • Beoordelen, beoordelingsschema en beoordelingsgesprek
 • Oefenen van gesprekken 
 • Tijdens de intervisie worden leerdoelen door de trainers geïnventariseerd en
  wordt er gewerkt met casuïstiek

Resultaten

 • Je verdiept eerder opgedane kennis van werkbegeleiding en weet dit toe te passen
  in de praktijk
 • Je kunt de voortgang van de student bewaken
 • Je kunt de begeleiding afstemmen op de behoefte van de student
 • Je anticipeert op het gedrag van de student en kunt hierop de begeleidingsstijl aanpassen
 • Je kunt effectief inspringen op leermomenten en kansen
 • Je kunt de opleiders-/ beoordelaarsrol effectief  inzetten
 • Je bezit coachende vaardigheden en weet die in te zetten in de begeleiding

Planning:

Maandag 15 april 2024 van 9.00-15.30 uur

Dinsdag 24 september 2024 van 9.00-15.30 uur

Woensdag 23 oktober 2024 van 9.00-15.30 uur

Dinsdag 19 november 2024 van 9.00-15.30 uur

In het kort

De training is voor werkbegeleiders die de basistraining al gevolgd hebben.

Aanvangsniveau deelnemer:
vanaf niveau 3

Niveau scholing:
niveau 4

Locatie:

Hoorn

Duur:
1 dag en 1,5 uur intervisie
Investering:
€ 299,00 (vrijgesteld van BTW)
Individuele deelname inclusief lesmateriaal

Startdatums

15 april 2024
24 september 2024
23 oktober 2024
19 november 2024
Inschrijven
Opleiding wordt toegevoegd

Lesstof

 • Verschillende fases in het leerproces
 • Formuleren van leerdoelen (SMART)
 • Communicatieve vaardigheden
 • Beoordelen, beoordelingsschema en beoordelingsgesprek
 • Oefenen van gesprekken 
 • Tijdens de intervisie worden leerdoelen door de trainers geïnventariseerd en
  wordt er gewerkt met casuïstiek

Resultaten

 • Je verdiept eerder opgedane kennis van werkbegeleiding en weet dit toe te passen
  in de praktijk
 • Je kunt de voortgang van de student bewaken
 • Je kunt de begeleiding afstemmen op de behoefte van de student
 • Je anticipeert op het gedrag van de student en kunt hierop de begeleidingsstijl aanpassen
 • Je kunt effectief inspringen op leermomenten en kansen
 • Je kunt de opleiders-/ beoordelaarsrol effectief  inzetten
 • Je bezit coachende vaardigheden en weet die in te zetten in de begeleiding

Planning:

Maandag 15 april 2024 van 9.00-15.30 uur

Dinsdag 24 september 2024 van 9.00-15.30 uur

Woensdag 23 oktober 2024 van 9.00-15.30 uur

Dinsdag 19 november 2024 van 9.00-15.30 uur

Wat vinden onze deelnemers?

Wlg Dominique

 

Wilgaerden/Leekerweidegroep

 

Buroflo Ambulant Hoorn

 
Inschrijven voor: Werkbegeleiding | Opfris Inschrijven