O

Seksualiteit en intimiteit

Als professional in de zorg- of hulpverlening kom je tijdens je werk op verschillende manieren met seksualiteit in aanraking. Het is belangrijk hier op een goede manier mee om te kunnen gaan. Seksualiteit vormt immers een belangrijk deel van ons mens-zijn, voor jou, en dus ook voor de zorgvrager.

Zelfbeeld en eigenwaarde in vriendschap en relaties  

Seksualiteit is een begrip dat veel meer omvat dan alleen seksuele handelingen. Seksualiteit gaat over zelfbeeld, lichaamsbeleving, geaardheid, plezier, relaties en intimiteit. Het is als professional belangrijk je bewust te zijn van jouw eigen normen en waarden rondom seksualiteit, maar ook die van het team en de individuele persoon. 

Naast deze bewustwording komen ook de invloed die een beperking, specifieke problematiek of medicatie op seksualiteit hebben aan bod. We leren je seksualiteit bespreekbaar te maken binnen het team, maar vooral met de persoon en diens naasten. Er wordt ingegaan op het geven van begeleiding en voorlichting over seksualiteit, intimiteit en relaties passend bij het niveau van de persoon.

Extra informatie

Indien gewenst kan deze basistraining uitgebreid of aangepast worden met verdieping aan de hand van doelgroep, internet en sociale media of één van de onderwerpen die in de basiscursus wel aan bod komen, maar graag uitgebreider behandeld mogen (denk aan kinderwens, kaders professioneel handelen, weerbaarheid en misbruik).

Lesstof:

 • Wat er valt onder het begrip seksualiteit
 • Seksuele ontwikkeling en ontwikkelingsfasen
 • Normen en waarden rondom seksualiteit
 • Invloeden op seksualiteit door een beperking,  medicatie, specifiek syndroom of psychiatrische  problematiek
 • Bespreekbaar maken van seksualiteit
 • Werken met de Hermeneutische cirkel
 • Kwetsbaarheid, weerbaarheid en misbruik

Resultaten:

 • Je bent je bewust van je eigen opvattingen, normen en waarden rondom seksualiteit
 • Je kent de ontwikkelingsfasen op cognitief en sociaal-emotioneel niveau
 • Je weet de Hermeneutische cirkel toe te passen en kunt de persoon beter begrijpen en zo op maat in zijn of haar wensen begeleiden
 • Je kunt voorlichting op maat geven
 • Je bent op de hoogte van signalen van mogelijk misbruik en kunt gezond of overschrijdend seksueel gedrag van elkaar onderscheiden
 • Je hebt globaal kennis genomen van kaders voor professioneel handelen over seksualiteit

In het kort

Hebben je medewerkers zorg voor een ander en hebben ze vragen rondom begeleiding bij seksualiteit? Deze training sluit hier perfect op aan.

Aanvangsniveau deelnemer:
vanaf niveau 3

Niveau scholing:
niveau 4

In het geval van maatwerk wordt het niveau bepaald op basis van het niveau van de deelnemers.

Accreditatie:
Kwaliteitsregister V&V 3 punten

Voor individuele deelname klik hier

Locatie:

Bij jou op locatie, in heel Nederland

Duur:
2 dagdelen
Investering:
€ 1.650,00 (vrijgesteld van BTW)
Prijs op basis van 10 deelnemers - inclusief lesmateriaal. Exclusief reiskosten.
Inschrijven
Opleiding wordt toegevoegd

Lesstof:

 • Wat er valt onder het begrip seksualiteit
 • Seksuele ontwikkeling en ontwikkelingsfasen
 • Normen en waarden rondom seksualiteit
 • Invloeden op seksualiteit door een beperking,  medicatie, specifiek syndroom of psychiatrische  problematiek
 • Bespreekbaar maken van seksualiteit
 • Werken met de Hermeneutische cirkel
 • Kwetsbaarheid, weerbaarheid en misbruik

Resultaten:

 • Je bent je bewust van je eigen opvattingen, normen en waarden rondom seksualiteit
 • Je kent de ontwikkelingsfasen op cognitief en sociaal-emotioneel niveau
 • Je weet de Hermeneutische cirkel toe te passen en kunt de persoon beter begrijpen en zo op maat in zijn of haar wensen begeleiden
 • Je kunt voorlichting op maat geven
 • Je bent op de hoogte van signalen van mogelijk misbruik en kunt gezond of overschrijdend seksueel gedrag van elkaar onderscheiden
 • Je hebt globaal kennis genomen van kaders voor professioneel handelen over seksualiteit

Wat vinden onze deelnemers?

Esdege-reigerdaal de Cartousel

 

Lydia Vijn clientbegeleider

 

Wlg

 
Inschrijven voor: Seksualiteit en intimiteit Inschrijven