O

Intervisie

Intervisie is bedoeld om op gestructureerde wijze met en van elkaar leren. Professionals helpen elkaar om tot nieuwe perspectieven en gedragsverandering te komen, waardoor vraagstukken uit de werksituatie anders benaderd en opgelost kunnen worden.

Intervisie is een methode die professionals hanteren om vraagstukken uit werksituaties gestructureerd te bespreken. Professionals helpen elkaar om tot nieuwe perspectieven en gedragsverandering te komen, waardoor vraagstukken uit de werksituatie anders benaderd en opgelost kunnen worden.

De vraagstukken hebben betrekking op de uitoefening van het beroep, het ontwikkelen van een beroepshouding, de relaties met collega’s, het functioneren van de organisatie en de eigen plaats daarin. Gedurende een intervisietraject kom je meerdere keren aan de beurt als casusinbrenger en ben je een actieve groepsdeelnemer. De casuïstiek die je inbrengt is een situatie of vraagstuk die jou bezig houdt.

De deelnemers helpen elkaar door het geven van feedback en/of adviezen. Intervisie is vooral reflectief en niet-­oordelend. Belangrijk is dat de groep eenzelfde referentiekader heeft en functioneert op voet van gelijkheid. Dit maakt dat ieder groepslid advies kan geven vanuit de eigen kennis en ervaringen.

De intervisie wordt begeleid door een professionele coach. Als procesbegeleider ziet die toe op het leren en het belang van de casusinbrenger. Daarnaast is hij de waarnemer die de spelregels, het proces en de tijd bewaakt.

 

Methodieken en werkvormen:

 • Casuïstiekinbreng vanuit de deelnemers
 • Verschillende intervisiemethodieken
 • Systematisch en actief luisteren
 • Vragen stellen vanuit een open en nieuwsgierige houding
 • Reflectie op het eigen handelen en gedrag
 • Alternatieve handelingen of gedrag onderzoeken
 • Feedback en/of advies geven en ontvangen
 • Actief bijdragen aan de kwaliteit van het intervisie-proces

 Effecten van intervisie:

 • Je leert van elkaars deskundigheid, ervaringen en creativiteit
 • Je leert jouw eigen sterke en zwakke kanten (her-)kennen
 • Jouw zelfinzicht en reflectief vermogen worden vergroot
 • Je verbreedt je gedragsrepertoire waardoor je in verschillende situaties adequaat kunt handelen
 • Je kunt je eigen methodieken en strategieën toetsen en uitbreiden
 • Je weet zodanig te communiceren dat de ander tot een nieuw inzicht komt

In het kort

Intervisie is bedoeld om op gestructureerde wijze met en van elkaar leren. Professionals helpen elkaar om tot nieuwe perspectieven en gedragsverandering te komen.

Maximale groepsgrootte: 6 deelnemers

Duur:
Minimaal 4 begeleidde sessies van 1,5 uur, met een tussenliggende periode van 4 tot 6 weken.
Investering:
€ 395,00 (vrijgesteld van BTW)
prijs is per sessie
Inschrijven
Opleiding wordt toegevoegd

Methodieken en werkvormen:

 • Casuïstiekinbreng vanuit de deelnemers
 • Verschillende intervisiemethodieken
 • Systematisch en actief luisteren
 • Vragen stellen vanuit een open en nieuwsgierige houding
 • Reflectie op het eigen handelen en gedrag
 • Alternatieve handelingen of gedrag onderzoeken
 • Feedback en/of advies geven en ontvangen
 • Actief bijdragen aan de kwaliteit van het intervisie-proces

 Effecten van intervisie:

 • Je leert van elkaars deskundigheid, ervaringen en creativiteit
 • Je leert jouw eigen sterke en zwakke kanten (her-)kennen
 • Jouw zelfinzicht en reflectief vermogen worden vergroot
 • Je verbreedt je gedragsrepertoire waardoor je in verschillende situaties adequaat kunt handelen
 • Je kunt je eigen methodieken en strategieën toetsen en uitbreiden
 • Je weet zodanig te communiceren dat de ander tot een nieuw inzicht komt

Wat vinden onze deelnemers?

Petra

 

WLGroep

 

Leekerweide

 
Inschrijven voor: Intervisie Inschrijven