Keurmerk en accreditaties

We zijn geaccrediteerd door het NRTO en in het bezit van het NRTO keurmerk. Een mooie erkenning voor onze kwaliteit en professionaliteit. De Nederlandse Raad voor Training en opleiding is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidingsbureaus en trainingsbureaus. Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Dit houdt onder andere in dat we helder zijn over de uitkomsten van leeractiviteiten, dat we deskundige docenten, trainers en adviseurs en ander personeel in dienst hebben. Ook investeren we in de deskundigheid van onze medewerkers en meten we de klanttevredenheid. De algemene voorwaarden lees je hier.

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) heeft de opleidingen die hieronder vallen geaccrediteerd. Het SKJ is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Deze beroepsregistratie vloeit voor uit het ‘Besluit Jeugdwet’. Een SKJ-registratie betekent dat we ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook garanderen we hiermee dat we continu werken aan vakbekwaamheid en dat we investeren in de kwaliteit van ons vak.

 

Het Kwaliteitsregister voor Verpleegkundigen & Verzorgenden heeft de opleidingen die hieronder vallen geaccrediteerd. Dit houdt in dat actuele kennis en ontwikkelingen zijn meegenomen, de scholing didactisch goed in elkaar steekt en dat de scholing past binnen de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden. Verpleegkundigen die bij ons een opleiding doen kunnen de geaccrediteerde scholing (accreditatiepunten) in hun portfolio laten bijschrijven.

 
De Stichting OpleidingsErkenningen Care (SOEC) is opgericht op initiatief van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) om het erkenningsysteem voor bij- en nascholingstrajecten in de zorg uit te voeren. Het SOEC kent een onafhankelijk bestuur die de kwaliteit van de verstrekte erkenning waarborgt.

Het SOEC heeft tot doel om de kwaliteit van de bij- en nascholingstrajecten in de gehandicaptenzorg objectief vast te stellen. Bij- en nascholingstrajecten worden beoordeeld en vervolgens wel of niet erkend. Zo blijft de kwaliteit van de opleiding objectief gewaarborgd. Uiteindelijk versterkt dit het loopbaanbeleid in de gehandicaptenzorg.

 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. We voldoen aan alle voorwaarden die gesteld worden aan een erkend leerbedrijf, zoals:
- Het bieden van een goede en veilige werkplek.
- We hebben praktijkopleiders in huis die de eisen van de opleiding kennen en de student helpen bij de opleiding en de functie van coach hebben.
- We werken samen met de school en SBB
 
  

We zijn geregistreerd bij het CRKBO. Dit Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Eisen die aan ons gesteld worden zijn bijvoorbeeld:

  • Goed opgeleide docenten en een overzichtelijke administratie
  • Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie
  • Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
  • Uitrusting cursuslokaal voldoet aan hygiëne eisen en veiligheidsnormen
  • Toetsen, theorie en praktijk examens, herexamens, certificaten & diploma’s