E-learning: Anders kijken naar agressie

10 november 2022

Maar liefst 75% van de medewerkers in de zorg heeft te maken heeft met agressief gedrag op de werkvloer. Hoe kun je je eigen weerbaarheid vergroten en escalatie voorkomen?

Anders kijken naar agressie

Welke vormen van agressie komen voor in jouw werkomgeving? Leer ze vroeg herkennen en weet hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Het gaat bij ons om meer dan ‘omgaan met agressie’. Je leert vooral hoe je ervoor zorgt dat situaties niet uit de hand lopen.

Ook hier krijg je handvatten voor in de vorm van gesprekstechnieken. Hoe kun je iemand aanspreken op zijn/haar gedrag zonder dat de sfeer verpest wordt of de situatie escaleert?

Leerdoelen basiskennis agressie

In de e-learning doe je op een leuke, afwisselende en interactieve manier basiskennis op over omgaan met agressie.

  • Je kent de drie bronnen van agressie.
  • Je begrijpt dat agressief gedrag een dieperliggende oorzaak heeft.
  • Je weet welke invloed je eigen gedrag heeft op het gedrag van de ander.
  • Je onderkent de invloed van agressie op jezelf en weet hoe je daarin grenzen kunt bewaken.
  • Je weet hoe je escalatie kunt voorkomen door het gebruik van verbale en non-verbale technieken en andere hulpbronnen.

Herken je eigen dagelijkse praktijk in de voorbeelden die we gebruiken en profiteer van de handvatten die je krijgt aangereikt. Meer weten? Neem contact op!