Omgaan met agressie workshop

27 oktober 2022

Iemand pakt je beide polsen stevig vast. Hoe kom je weer los? De deelnemers aan de workshop 'Omgaan met agressie' wisten zich allemaal los te maken.

Omgaan met agressie voorproefje

In deze workshop maakten deelnemers kennis met de training 'Omgaan met agressie'. Maar liefst 75 % van de medewerkers in de zorg heeft te maken met agressief gedrag. Dit kan verbale agressie (het welbekende 'korte lontje') zijn, maar ook fysieke agressie. Trainer Rob heeft een schat aan ervaring. In de zorg, maar ook in het gevangeniswezen waar het er nog wat fysieker aan toegaat. Al jaren geeft hij met veel plezier 'Omgaan met agressie' trainingen, die hij steeds aanpast aan de groep die hij voor zich heeft.

De theorie ondersteunt Rob met praktijkvoorbeelden. De deelnemers hebben steeds inbreng en oefenen zelf direct.

Praktijksituaties

In deze actieve workshop kregen de deelnemers een voorproefje. Iemand pakt je bij beide polsen stevig vast. Wat kun je doen als iemand veel groter en sterker is dan jij? Rob demonstreert een paar technieken om jezelf los te maken. De deelnemers proberen het, wisselen af en zien - met verbazing - dat het werkt.

Geslaagde workshop

We kijken terug op een geslaagde workshop en danken de deelnemers voor hun inbreng. (Foto's geplaatst met toestemming)

 

Wil je een workshop voor jouw organisatie? Stuur een mailtje!